1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Takarék Gazdahitel-Gazdakártya és Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz

Takarék Gazdahitel-Gazdakártya és Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz

Finanszírozási lehetőségek Agrárvállalkozásoknak. NAK tagok részére egyedi feletételek kerültek kialakításra.

A Takarék Gazda Hitel és Takarék Gazda Hitel Plusz termék az agrárágazatban tevékenykedő, valamint a vidékfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységet végző Ügyfelek likviditási gondjainak megoldására, forgóeszközeik és beruházásaik finanszírozására kialakított hitelkonstrukció.

 

A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb 80%-os kifizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes kezességi díjjal.

 

A hitel könnyebb felhasználása érdekében "Gazda Kártya" néven egy MasterCard Electronikc Business típusú bankkárty kaeürl kibocsátásra, amellyel az Ügyfelek rugalmassan tudnak fizetni a MasterCard Electronik kártya elfogadásra kijelölt helyeken, illetve készpénzt vehetnek fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint 1.000 készpénzkiadó automatájából és számos ország több ezer ATM-jéből.  

 

Hitel személyi feltételei: Az Agrárágazatban tevékenykedő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, őstermelő, családi gazdálkodó, amely megfelel az Agrár Vállalkozói Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzatta szerinti vállalkozások fogalmának.

 

Hitelkérelemmel együtt benyújtandó dokumentumok:

 

 • Nemleges köztartozás igazolás (együttes adóigazolás),
 • Ügyfélminősítéshez szükséges dokumentumok,
 • Őstermelői igazolvány másolata, 
 • A fentieken túl az AVHGA kezességének igényléséhez szükséges nyomtatványok
 • NAK kedvezmény igénybevétele esetén az Ügyfél NAK tagsági kártyájának (plasztik) másolata, amennyiben nincs plasztik kártya, akkor a NAK által kiállított hivatalos tagsági igazolás.  


További követelmények a 15 millió Ft-nál kisebb és azt elérő összegű hitelkérelem esetében:

 

 • A hiteligénylőnek legalább 1 éves tevékenység végzését igazoló vállalkozói, őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, vagy bejegyzett családi gazdaságnak kell lennie.
 • A hitelkérelmet benyújtónak rendelkeznie kell egy lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó beszámolóval
 • A hiteligénylőnek a pénzintézetnél pénzforgalmi/fizetési számlával kell rendelkezni vagy számlát kell nyitnia és azt minimum a finanszírozás futamideje alatt fenn kell tartani.
 • Dokumentáltan igazolnia kell, hogy az AVHGA Üzletszabályzatában rögzített kizáró okok (nem rendelkezik lejárta hitel, adó stb. tartozással) nem állnak fenn.
 • Teljesíteni kell az AVHGA Üzletszabályzatában rögzített feltételeket.

   
További követelmények a 15 millió Ft-ot meghaladó összegtű hitelkérelem esetében:

 

 • Az ügyfélnek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben ügyfél-azonosító számmal (korábban: regisztrációs számmal) kell rendelkeznie,
 • Az ügyfélnek KKV kóddal kell rendelkeznie,  


Biztosítékok a 15 millió Ft alatti és azt elérő hitelösszeg esetén:

 

 • Az AVHGA készfizető kezességvállalása a hitelszerződés szerinti tőke összegének maximum 80%-a erejéig.
 • Az adós nem a finanszírozó pénzintézetnél vezetett fizetési számláira szóló visszaigazolt felhatalmazás.
 • Harmadik személy készfizető kezessége a hitel és járulékai erejéig.
 • Amennyiben az Ügyfél a készfizető kezesség helyett ingatlan biztosítékot kíván felajánlatni, abban az esetben - eltérően a központilag kiadott Fedezetértékelési
 • Szabályzatban foglaltaktól – az ingatlan hitelfedezet alapjául szolgáló (kiinduló) értékének (forgalmi, piaci érték) kell a hitelkeret összegét elérni.

  
15 millió Ft feletti hitelösszeg esetén – a fenti biztosítékokon kívül - további biztosíték:

 

 • Jelzálogjog vagy keretbiztosítéki jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik személy biztosítéknyújtó tulajdonát képező ingatlanon.


Hitelezésből kizárt vállalkozás:

 

 • amelynek az összes könnyített fedezetű hitele – jelen ügylet összegével együttesen – meghaladja az előző lezárt évi értékesítés nettó árbevételének, vagy az adóalapba
 • beszámító bevételének a 45%-át.
 • amelynek az összes alapítványi könnyített fedezetű hitele – beleértve a folyamatban lévő hitelek összegét is – és a vállalkozás összes kártya-típusú hitele együttesen
 • meghaladja az 50 millió forintot.
  lejárt köztartozása van,


Kondíciók Takarék Gazdahitel-Gazdakártya esetében:

 

 • hitel devizaneme: forint (HUF),
 • hitel összege: 1.000.000,-Ft-tól - 25.000.000,-Ft-ig,
 • futamidő: 91 naptól 3 évig.
 • a hitel éves kamata: 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár
 • kezelési költség: 0,8%/év
 • egyszeri kedvezményes készifizető kezességvállalási díj (melyet az Ügyfél fizet meg az AVHGA-nak)


NAK tagok részére nyújtott kedvezmények* Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz esetében:

 

 • Hitel éves kamatából 1%-os kamatkedvezmény (éves kamat: 1 havi BUBOR + 3,5% (ennek feltétele, hogy az Ügyfél éves szinten a kölcsön összegével megegyező összegű számlaforgalmat bonyolítson** a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján.  


** A számlaforgalomba nem számítanak bele az olyan tételek, mint: hitelörlesztéssel kapcsolatos terhelések, betétek lekötéséből származó terhelések, saját számlák közti átvezetés, sztornózott, visszavont tételek, technikai tételek.  

 

 • Kezelési költség 0,-Ft, amennyiben az Ügyfél a SAPS területalapú támogatás előfinanszírozását is a hitelintézetnél veszi igénybe.


 * A kedvezményes árazásra azon Ügyfelek jogosultak, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: NAK) tagjai és a Kamara által az Ügyfél nevére kiállított kamarai kártyával (plasztik), illetve a NAK által kiállított tagsági igazolással rendelkeznek. Továbbá az Ügyfél vállalja, hogy a Gazdahitel lebonyolítása érdekében vezetett pénzforgalmi számlán legalább a kölcsön összegével megegyező összegű éves terhelési számlaforgalmat bonyolít le. 
Egyéb díjtételek az aktuális Hirdetmény szerint.

 

Kondíciók

 

A Gazdahitel-Gazdakártya Plusz ügyletek esetében a NAK tagsággal rendelekző ügyfelek részére további kedvezmények nyújthatók.

 

Kondíciók a Takarék Gazdakártya-Gazdahitel esetében:

 

 • hitel devizaneme: forint (HUF),
 • hitel összege: 1.000.000,-Ft-tól - 25.000.000,-Ft-ig,
 • futamidő: 91 naptól 3 évig.
 • a hitel éves kamata: 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár
 • kezelési költség: 0,8%/év
 • egyszeri kedvezményes AVHGA készfizető kezességvállalási díj (melyet az Ügyfél fizet meg az AVHGA-nak)


NAK tagok részére nyújtott kedvezmények* Takarék Gazdakártya-Gazdahitel Plusz esetében:

 

 • Hitel éves kamatából 1%-os kamatkedvezmény (éves kamat: 1 havi BUBOR + 3,5% (ennek feltétele, hogy az Ügyfél éves szinten a kölcsön összegével megegyező összegű számlaforgalmat** bonyolítson a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján.


** A számlaforgalomba nem számítanak bele az olyan tételek, mint: hitelörlesztéssel kapcsolatos terhelések, betétek lekötéséből származó terhelések, saját számlák közti átvezetés, sztornózott, visszavont tételek, technikai tételek.

 

 • Kezelési költség 0,-Ft, amennyiben az Ügyfél a SAPS területalapú támogatás előfinanszírozását is a hitelintézetnél veszi igénybe.  


* A kedvezményes árazásra azon Ügyfelek jogosultak, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban : NAK) tagjai és a Kamara által az Ügyfél nevére kiállított kamarai kártyával (plasztik), illetve a NAK által kiállított tagsági igazolással rendelkeznek. Továbbá az Ügyfél vállalja, hogy a Gazdahitel lebonyolítása érdekében vezetett pénzforgalmi számlán legalább a kölcsön összegével megegyező összegű éves terhelési számlaforgalmat bonyolít le.

Hirdetmények