1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Széchenyi Kártya Hitel

Széchenyi Kártya Hitel

A vállalkozások likviditási problémáinak áthidalására, kamattámogatás igénybevételével. Felhasználható a vállalkozás érdekében felmerülő kiadások finanszírozására.

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a Vállalkozás választása és a KA-VOSZ Zrt. előminősítése illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján vagy 500 ezer,1.000.000 (egymillió) és 25.000.000,- (huszonötmillió) forint között egymilliónként emelkedő összegű lehet. A Vállalkozás a Széchenyi Kártyával történő vásárláshoz, készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges bármilyen összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad hitelkeret összegén belül, de a rendelkezésre álló szabad hitelkeretet egy tranzakcióhoz is felhasználhatja a készpénzfelvételi limit korlát figyelembevételével. Amennyiben a számlájára időközben jóváírás érkezik be, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás) végeredményeként fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel összege automatikusan visszatörlesztődik. A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik.

 

Kondíciók és díjak

 

Hiteldíj Kamattámogatás Vállalakozás által
fizetendő hiteldíj 2010-ben
Számlavezetési és
egyéb banki költségek
1 havi
BUBOR+4%+0.8%
2010-ben kibocsátottkártyák esetén 10 MFt
hitelösszegig 365 napra:1% !

10 MFt hitelösszegig 1havi

BUBOR + 3% +
0.8%

A banki kondíciós listák
szerint

 

A hiteldíj alapkamatból (kamatbázis), kamatfelárból és kamat módjára számítandó kezelési költségből áll. Az alapkamatláb (kamatbázis) az első kamatperiódusban a hitelszerződésben meghatározott napon jegyzett 1 havi BUBOR mértékével egyezik meg. A Bankok jogosultak az alapkamatláb (kamatbázis) mértékét kamatperióduson (negyedéven) belül havonta, a hitelszerződésben vagy a Bank Hirdetményében vagy Kondíciós Listájában meghatározott napjra jegyzett 1 havi BUBOR értékének megfelelően módosítani. A kamatfelár mértéke: évi 4%. A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: évi 0.8%
Amennyiben a Bank ütemezett visszafizetésre vonatkozó, csökkenő keretösszeget melletti Széchenyi Kártya hitelszerződést köt az Ügyféllel, keretnyitáskor egyszeri szerződéskötési díjat számít fel, melynek mértéke a lecsökkentésre kerülő hitelrész 3 %-a.) A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani. A különdíj mértéke 1 %. A hiteldíj (a hitel kamata + kezelési költsége) összesen: 1 havi BUBOR + 4% + 0.8%, melyből az állami támogatáson felüli részt kell a Vállalkozásnak megfizetnie, mert a támogatás összegét a bankok az államtól szedik be, amennyiben a Vállalkozás jogosult a kamattámogatás igénybevételére.

Hirdetmények