Széf szolgáltatás

Széf szolgáltatás értékeinek biztonságos elhelyezésére szolgál, melyet Komáromi fiókunkban vehet igénybe.

Széf szolgáltatás értékeinek biztonságos elhelyezésére szolgál, melyet Komáromi és Tatabányai fiókunkban vehet igénybe.

 

Széf szolgáltatást jelenleg:

 

2900 Komárom, Igmándi u. 45.  valamint a 2800 Tatabánya Fő tér 20/A szám alatti kirendeltségeinken veheti igénybe.

 

tel: 34/341-623  email: komarom@pannon.takarek.hu

 

tel: 34/309-877  email: tatabanya@pannon.takarek.hu

 

Széfet a bérlő különféle tárgyak, okmányok, iratok elhelyezésére és megőrzésére vehet igénybe. A széfben nem helyezhetők el az ÁSZF-ben felsorolt dolgok.

 

A széfbérlők részére - mások által be nem látható módon kialakított – úgynevezett manipulációs fülkét (helyiséget) biztosítunk.


A manipulációs fülke (helyiség) azt a célt szolgálja, hogy a Bérlő a széf kinyitása után – e helyiségben egyedül tartózkodva

  • a titkosság biztosítása mellett helyezheti el értékeit a kazettába.
     

 A Bérlő az igénybe vett széfrekesz után, a bérleti szerződés időtartamától függően - az alábbi esedékesség szerint - bérleti díjat köteles fizetni:

  • Határozott időre szóló bérlet esetén a széfbérleti díjat a Bérlőnek a "Széfbérleti szerződés" aláírásával egyidejűleg, a teljes bérleti időszakra vonatkozóan egy összegben kell befizetnie;
  • Határozatlan időre szóló bérleti jogviszony esetén a Bérlőnek naptári negyedévenként, az első alkalommal a szerződéskötéssel egyidejűleg a megkezdett naptári tárgynegyedév utolsó napjáig terjedő időszakra esedékes bérleti díj összegét előre kell befizetnie, ezt követően - a bérleti díj fizetésének esedékessége a tárgynegyedév első napja.

 

Kondíciók és díjak

 

Széf szolgáltatás értékeinek biztonságos elhelyezésére szolgál, melyet Komáromi fiókunkban vehet igénybe.

 

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények