1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Lakáscélú hitelek
 5. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott hitele

Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott hitele

A gyermekekre nyújtott támogatás csökkenti a hitel törlesztésének nagyságát.

Gyermekekre nyújtott támogatás csökkenti a hitel törlesztésének nagyságát.

 

A kölcsön forintban nyújtható és a törlesztés is forintban történhet.

 

A kölcsön célja:

 

 • új lakás felépítése,
 • értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlása,
 • meglévő lakás korszerűsítése.


A kölcsön összege:

 

 • lakás építése, új lakás vásárlása esetén:
 • Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint,
 • egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint.
 • lakás korszerűsítése esetén legfeljebb 5 millió forint.
   


A kölcsön futamideje:

 

 • min: 12 hó
 • max: 240 hónap


Kamattámogatásra jogosultak:


Fiatal és a többgyermekes támogatott személy.
A kamattámogatásos kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást.
A kamattámogatás mértéke függ a gyermekek számától.
 

Feltétele: 


Az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona nincs.
A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
 

A kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok: 

 

 • adásvételi szerződés/költségvetés,
 • megvásárolandó/építendő ingatlan tulajdoni lapja ,
 • munkáltató igazolások,
 • házassági anyakönyvi kivonat másolata,
 • építés esetén tervrajz, építési engedély, építési engedély jogerőre emelkedése,
 • lakásbiztosítás,
 • életbiztosítás.


Folyósítás és törlesztés jellemzői:


Építés; korszerűsítés esetén a folyósítás forintban készültségi foknak megfelelően bemutatott számlák alapján, vásárlás esetén az adásvételi szerződésben szereplő ütemben, törlesztés annuitásos.

 

Hiteldíjak az aktuális hirdetmény szerint.


Bővebb információért keresse a Pannon Takarék Bank Zrt. kirendeltségein munkatársainkat.

Hirdetmények