Bankjegy-és címletváltás

A Banknál lehetőség van bankjegyek és érmék befizetésére beváltására a hatályos hirdetmény szerint.

I. Általános tudnivalók forint bankjegyek és érmék beváltásával kapcsolatban:
 

 •  A Bank a forgalomból bevont és selejt (hiányos, sérült), de az MNB által még elfogadott forint bankjegyeket térítésmentesen cseréli.
 • Az 50 darab mennyiséget meghaladó forint bankjegy vagy forint érme átváltása valamint érme befizetése esetén a díjszámítás alapját a váltásra, befizetésre átadott teljes bankjegy-, illetve érmemennyiség névértéke képezi.

 

II. Forint pénzérmék és bankjegyek beváltása

 

A Pannon Takarék Bank Zrt. minden kirendeltségében nyújtja a II. és III. pontban felsorolt szolgáltatásokat ügyfelei részére. A kirendeltségek címe és elérhetősége megtalálható honlapunkon a kapcsolat címen.
 

III. Forint érmebefizetés elfogadása

 

Ezt a szolgáltatást kizárólag a Pannon Takarék Banknál bankszámlával rendelkező ügyfeleink részére nyújtjuk.
50 darabot meghaladó érme mennyiség befizetés kizárólag zsákos befizetésként fogadható el.

 

IV. Általános tudnivalók valuta bankjegyek és érmék beváltásával kapcsolatban:

 

 • A Bank valuta bankjegyek és érmék befizetését/beváltását azokban a valutanemekben végzi, amelyekre vonatozóan valutaárfolyamot jegyez. Az aktuális árfolyamok listája az oldalmenüben a pannpontakarék oldalon található.
 • Valuta- és érmebefizetés/beváltás azokon a kirendeltségeken történhet, amelyek pénzváltási tevékenység végzésére feljogosítottak. Ezek listája az oldalmenüben a pannontakarek  oldalon található.
 • Érme befizetését/beváltását csak EUR pénznemben, azon belül is csak EUR 1,- és 2,- címletben vállaljuk.
 • A Bank érmebefizetést csak azoktól az ügyfelektől fogad el, akik számára deviza fizetési számlát vezet.
 • A Bank csak forgalomképes valuta bankjegyeket és érméket vált be, és csak ilyenek befizetését fogadja el a nála vezetett számlákra (tehát a bank nem váltja be a sérült, hiányos, csonka vagy hamisgyanús bankjegyeket és azokat a nála vezetett számlákra befizetésként sem fogadja el.) 
 • A jutalékfelszámítás alapja: a befizetett/beváltott valutaösszeg
 • Számlától eltérő valutanemben történő befizetés/beváltás esetén az árfolyam-alkalmazás módja: a befizetett/beváltott összeg valuta eladási árfolyamon kerül forintosításra, majd szükség esetén a forintban kiszámított díj valuta vételi árfolyamon kalkulált ellenértéke kerül felszámításra.
 • A valuta pénzérmék és bankjegyek beváltása azokban a címletekben történhet, amelyek az érintett kirendeltség pénztárában rendelkezésre állnak.
   

V. Valuta érmebefizetés elfogadása

 

Ezt a szolgáltatást kizárólag a Pannon Takarék Banknál bankszámlával rendelkező ügyfeleink részére nyújtjuk.
50 darabot meghaladó érme mennyiség befizetés kizárólag zsákos befizetésként fogadható el.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények