1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Családi Otthonteremtési Kedvezménny

Családi Otthonteremtési Kedvezménny

Az alábbi menüpontban olvashatja a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatókat. • Családi Otthonteremtési Kedvezmény - CSOK

 • Takarék 10+10 Otthonteremtő kamattámogatott hitel

 • Adó-visszatérítési támogatás

Családi Otthonteremtési Kedvezmény - CSOK

 

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új,összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

 

Kalkulátor 

 

 

Takarék 10+10 Otthonteremtő kamattámogatott hitel

 

Megcélzott ügyfélkör:


Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező, három vagy több gyerekes, illetve gyermekvállalással (fiatal házaspárok esetén, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) legalább három gyermekessé váló házaspárok, akik a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Kormány rendelet 4§ (1) bekezdés c) pontja szerinti 10 millió forint összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) igényelnek új lakás építéséhez vagy vásárlásához, és teljesítik az adósokra meghatározott, illetve a 341/2011. (XII.29) Kormányrendelet által előírt feltételeket.

 

Termék fő paraméterei:

 

A kölcsön összege:

 

 • Minimum: 1 millió forint
 • Maximum: 10 millió forint

 

A kölcsön devizaneme: forint

 

A kölcsön futamideje:

 

 • Minimum: 5 év
 • Maximum: 25 év

 

A kölcsön folyósítása:


Lakásvásárlás esetén egy összegben az adásvételi szerződésben az eladó által megjelölt számlaszámra.
Építés esetén szakaszos finanszírozás - minimum 2 maximum 5 részletben az egyedi ügylettől függően - az alábbiak szerint:
Az első részlet folyósításának feltételei
Saját erő tényleges beépítése, azaz az előírt műszaki készültségi szint teljesítése és ennek szakértő által helyszíni ellenőrzés alapján történő elfogadása.
A további – de nem utolsóként folyósított – részlet(ek) folyósításának feltétele az előzőleg folyósított kölcsönösszeg hitelcél szerinti szabályszerű felhasználása, az előírt műszaki készültség elérése és ennek a szakértő által helyszíni ellenőrzés alapján történő elfogadása.
Az utolsó részlet folyósításának feltétele

 

 • a hitelcél szerinti építkezés befejezése, valamint az előzőleg igénybe vett kölcsönösszeg hitelcél szerinti szabályszerű felhasználásának a hitelt érdemlő igazolása és ennek a szakértő által helyszíni ellenőrzés alapján történő elfogadása,
 • használatba vételi engedély bemutatása,
 • az aktuális hitelbiztosítéki érték (az utolsó részlet folyósítása előtt megállapított) és a teljes kölcsönösszeg (az utolsó részletet is beszámítva) alapján számított hitel-hitelbiztosítéki érték arány nem haladja meg a mindenkor hatályos fedezeti limitet.
 • a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó – földhivatal által érkeztetett - kérelem bemutatása.
 • a végleges vagyonbiztosítás megkötése

 

Kamatozás:

 

 • Bruttó kamat: 5 éves ÁKKH*130%+3%
 • Kamattámogatás: 5 éves ÁKKH*130%
 • Nettó kamat: 3%, kamatkedvezmény nem nyújtható

 

ÁKKH: ÁKK által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három hónapban tartott aukciókon meghatározott államkötvények súlyozott átlaghozama

 

Kamatperiódus: 5 év

 

Kamattámogatás időszaka: 25 év

 

A kamatok megfizetése havonta esedékes. Az esedékes kamatokat az annuitásos törlesztő részlet tartalmazza.

 

Rendelkezésre tartási idő: 2 év.

 

Kalkulátor

 

 

 

Adó-visszatérítési támogatás

 

Amennyiben Ön

 

 • legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás, vagy
 • legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület


építője vagy építtetője, akkor adó-visszatérítési támogatást vehet igénybe az építési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárának megfizetéséhez.

 

A támogatást legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén, vagy azt követően kiállított számla alapján, legkésőbb 2019. december 31-ig lehet kérni a Banktól.

 

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5.000.000 forint.

 

A támogatást a Bank az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet alapján nyújtja. 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények